Úvod » Služby » Odstranění graffiti » Odstranění graffiti mechanickým odstraněním

Odstranění graffiti mechanickým odstraněním 

Odstranění graffiti mechanickým odstraněním probíhá tak, že dojde k mechanickému odstranění celé barevné vrstvy. Proto je tato metoda nazávána jako abrazivní metoda odstranění graffiti.

Nevýhodou odstranění graffiti mechanickou cestou je ovšem to, že v  mnohých případech dochází k  porušení podkladového materiálu. Z tohoto důvodu je tato metoda odstranění graffiti prakticky nepoužitelná u  vyčištění památkově chráněných objektů.

 

 

 

žánrové obrázky / Asistentka

Kancelář úklidové firmy

IP - TRADING, s.r.o.

Pražákova 66a (PPI Centre)

639 00 Brno

fotky / PPI Centre 2

e-mail: ip@iptrading.cz

tel: 731 168 665

zajímavé služby