Úvod » Služby » Odstranění graffiti

Odstranění graffiti 

Odstranění graffiti

Graffiti je spojeno s městskou kulturou a zaměřuje se především na šedivé betonové plochy, metro, vlakové soupravy apod. Nevyhýbá se však ani běžným objektům a stavbám a bohužel ani historickým a architektonickým památkám.

Odstranění graffiti a barev z fasády je ověřenou a účinnou formou boje proti graffiti, především pokud se jedná o opakované odstranění graffiti. Vhodné je samozřejmě opatřit fasádu speciální antigraffitovou impregnací.

Na samotné odstranění graffiti, které je technicky velmi obtížné, má velký vliv způsob nanesení a použitá barva, stejně jako materiál, na který je nastříkána. Úplné odstranění graffiti závisí na možnosti odstranit barvící složku použitého prostředku. Materiál čištěného povrchu hraje podstatnou roli při trvanlivosti nápisu. Obecně platí pravidlo, že čím je napadený povrch hrubší, poréznější a měkčí, tím více je ztíženo i čištění napadeného místa.

Odstranění graffiti je možné provádět několika technologickými postupy:

Odstranění graffiti mechanickým odstraněním

Odstranění graffiti mechanickým odstraněním probíhá tak, že dojde k mechanickému odstranění celé barevné vrstvy. Proto je tato metoda nazávána jako abrazivní metoda odstranění graffiti.

více o tématu Odstranění graffiti mechanickým odstraněním

Odstranění graffiti chemickým či fyzikálním odstraněním

Odstranění graffiti chemickým či fyzikálním odstraněním probíhá tak, že chemickou cestou dochází k narušení pojiva barvy. U takto rozrušené barvy lze poté provést odstranění graffiti tupováním nebo tlakovou vodou.

více o tématu Odstranění graffiti chemickým či fyzikálním odstraněním

Odstranění graffiti otryskáním (pískováním)

Odstranění graffiti otryskáním (pískováním) probíhá tak, že dotyčné plochy jsou tryskovány pomocí ekologicky nezávadných čistících prostředků – písek, drcený vápenec, suchý led, technická soda, atd.

více o tématu Odstranění graffiti otryskáním

Impregnace usnadňující odstranění graffiti

Odstranění graffiti z povrchů neošetřených impregnací bývá v průměru až sedmkrát dražší, než je odstranění graffiti z povrchů, u kterých byla provedena vhodná impregnace.

více o tématu Impregnace usnadňující odstranění graffiti

 

 

žánrové obrázky / Asistentka

Kancelář úklidové firmy

IP - TRADING, s.r.o.

Pražákova 66a (PPI Centre)

639 00 Brno

fotky / PPI Centre 2

e-mail: ip@iptrading.cz

tel: 731 168 665

zajímavé služby