Úvod » O firmě » Úklidové firmy a jejich slovník

Úklidové firmy a jejich slovník 

Úklidové firmy používají svůj slovník pojmů, které mají své pevné významy. Pro správné pochopení uvádíme ty nejčastější výrazy, se kterými se můžete potkat v ústní či písemné komunikaci s pracovníky úklidové firmy.

Pojem

vysvětlení pojmu

česky

anglicky

podlahová plocha 

cleaning area

je vnitřní plocha daného uklízeného prostoru vyjádřená v m2 bez vybavení, tedy podle principu „od zdi ke zdi“

skleněná plocha

glass area 

je plocha zasklení vyjádřená v m2, počítaná včetně rámů oken a okenních zárubní

umytí oken

window cleaning

je umytí oken ze všech stran (v případě dvojitých oken se tedy jedná o umytí všech čtyř skleněných ploch), včetně rámů, zárubní, parapetů (vnitřních, vnějších i meziokenních), dále včetně přemístění lehkého nábytku ( přímo stojícího u čištěných oken)  a jeho vrácení na původní místo a dále zabezpečení proti znečištění vertikálních žaluzií. V případě dvojitých šroubovaných oken je součástí umytí i rozšroubování a následné sešroubování.

lehký nábytek

easy care furniture

lehkým nábytkem se rozumí židle, křesla, věšáky, konferenční stolečky, přenosné registratury, flipčárty, květináče, dekorativní předměty, paravány, odpadkové koše, nádoby na tříděný odpad, skartovačky, apod.,  jejichž váha nepředstavuje více než 15 kg/kus

suché stírání/vytírání

dry wiping/ moping

rozumí se setření veškerých ploch a povrchů suchou utěrkou nebo mopem tak, aby povrch byl zbaven prachových částic

vlhké stírání/vytírání

damp cleaning/moping

rozumí se setření/vytření veškerých ploch a povrchů navlhčenou utěrkou nebo mopem tak, aby povrch byl zbaven i ulpělých nečistot. Tento způsob se používá zpravidla po suchém setření povrchů a jedná se převážně o sprejovou metodu.

mokré stírání/vytírání

wet cleaning/ moping

rozumí se setření/vytření veškerých ploch a povrchů mokrou utěrkou nebo mopem tak, aby povrch byl zbaven i ulpělých nečistot. Tento způsob se používá zpravidla po suchém setření povrchů a povrch zůstává mokrý.

lokální stírání/vytírání

local cleaning/ moping

rozumí se stírání/vytírání pouze těch ploch, které jsou znečištěny nebo které jsou každodenně frekventované.

odstraňování ohmatků

fingered cleaning

rozumí se vlhké setření otisků prstů (vlhké, či pomocí chemie)

umytí dveří 

doors cleaning

je umytí celé plochy dveří z obou stran včetně hran a zárubní (futer)

čištění koberců extrakční

extraction carpet cleaning

rozumí se vysátí celé kobercové plochy od hrubých nečistot a následné čištění mokrou cestou, tj. extrakční metodou, včetně vystěhování a následného nastěhování lehkého nábytku. Tento způsob čištění neobsahuje předčištění frekventovaných ploch, ale jeho součástí je předčištění skvrn. Koberce vysychají cca 5 až 8 hod.

čištění koberců kartáčové

carpet cleaning by rotary machine

rozumí se vysátí celé kobercové plochy od hrubých nečistot a následné strojní čištění  rotačními kartáči, včetně vystěhování a následného nastěhování lehkého nábytku. Tento způsob čištění se používá i jako první krok k předčištění frekventovaných míst před extrakčním čištěním a jeho součástí je rovněž předčištění skvrn i větších rozměrů.

čištění suchou pěnou

dry foam carpet cleaning

rozumí se vysátí celé kobercové plochy od hrubých nečistot a následné čištění suchou pěnou, včetně vystěhování a následného nastěhování lehkého nábytku. Tento způsob čištění obsahuje předčištění frekventovaných ploch a jeho součástí je předčištění skvrn. Koberce vysychají cca 1 hod.

suché čištění koberců

dry carpet cleaning 

rozumí se vysátí celé kobercové plochy od hrubých nečistot a následné čištění suchým práškem strojně, včetně vystěhování a následného nastěhování lehkého nábytku. Tento způsob čištění obsahuje předčištění frekventovaných ploch  a jeho součástí je předčištění skvrn. Koberce jsou po aplikaci pouze velmi málo vlhké a lze je ihned zatížit provozem.

čištění vertikálních žaluzií

cleaning of vertcal sun-blinds

je myšleno čištění textilních žaluzií (nejčastěji mimo objekt pomocí spec. zařízení), včetně demontáže a montáže a distribuce na místo čištění

mytí osvětlovacích těles

cleaning of lighting device

omytí krytů a vlastního osvětlovacího tělesa včetně demontáže a montáže krytů

mytí vnitřních ploch nábytku

cleaning of interior surfaces of furniture

vystěhování věcí z vnitřních ploch nábytku, vytření vodorovných i svislých ploch na mokro, nastěhování věcí zpět na původní místo. Kalkulováno v hodinové sazbě.

praní utěrek, ručníků a ubrusů

backwashing of dishcloths, towels and tablecloths

je požadováno stanovit jednotkovou cenu za praní jednoho kusu. Do této ceny je nutné zahrnout sběr a zpětnou distribuci prádla po celém objektu, odvoz do a z prádelny a vlastní praní a mandlování.

praní záclon

washing of curtains

je požadováno stanovit jednotkovou cenu za jeden m2 záclony, do ceny je nutné zahrnout praní, svěšení a navěšení záclon, odvoz do a z prádelny

úklid po malování - hodinová sazba

cleaning after painting - hourly rate

je požadováno stanovit jednotkovou hodinovou sazbu za úklid po malování, který bude prováděn na objednávku a fakturován jako více práce. V ceně musí být zahrnuta veškerá potřebná chemie a použití pracovních pomůcek, nástrojů či technologií.

úklid po malování - plošná sazba

cleaning after painting - per square meter

je požadováno stanovit jednotkovou sazbu za jeden m2 úklidu po malování, který bude prováděn na objednávku a fakturován jako více práce. V ceně musí být zahrnuta veškerá potřebná chemie a použití pracovních pomůcek, nástrojů či technologií.

hodinová sazba pracovníka bez technologií

hourly rate of cleaner without technologies

rozumí se jakákoli činnost nad rámec základního úklidu, tedy vícepráce, účtovaná hodinovou sazbou, kdy úklidový pracovník potřebuje ke splnění zadaného úkolu pouze běžnou chemii, pracovní pomůcky či náčiní (například úklidový vozík, mopovací systém, lopatku a smetáček, vysavač na vysávání suchých nečistot apod.)

hodinová sazba pracovníka s technologií

hourly rate of cleaner with technology

rozumí se jakákoli činnost nad rámec základního úklidu, tedy vícepráce, účtovaná hodinovou sazbou, kdy úklidový pracovník potřebuje ke splnění zadaného úkolu pracovní stroj, či jinou běžně dostupnou a používanou technologii (vysavač na mokré nečistoty se zvýšeným výkonem, extraktor, kalové čerpadlo, elektrocentrálu, průmyslový vysavač apod. )

hodinová sazba pracovníka pro práce ve výškách horolezeckou technikou

hourly rate of cleaner for work at heights by high access technology

rozumí se cena za jednu hodinu práce pracovníka, který vlastní osvědčení pro práce ve výškách horolezeckou technikou. Před zahájením každé jednotlivé činnosti se každý takovýto pracovník prokáže svým osvědčením správci objektu.

doplňování prostředků personální hygieny

refuelling of hygienic systems

rozumí se pouze vlastní činnost při průběžném doplňování náplní do zásobníků a dávkovačů toaletních papírů, papírových ručníků, toaletních mýdel, osvěžovačů, sáčků na vložky a pod . Dále se jedná o výměnu prádla a jeho soustředění na sběrné místo objednavatele bez vlastního čištění/praní (viz výše položka „praní utěrek, ručníků a ubrusů“). Veškeré náplně si zadavatel zajišťuje sám, na své náklady. 

 dodávky hygienického materiálu 

supply of hygienic materials

rozumí se jednotkové ceny za dodaný materiál (hygienické potřeby), celková cena dodaného materiálu je násobek jednotkových cen a počtu dodaných kusů, vlastní manipulace s tímto materiálem (umisťování do daných prostorů,  je oceněna v ceně za úklid jednoho m2  - viz "doplňování prostředků personální hygieny

Zpracováno podle http://www.cac-clean.cz

Potřebujete úklid v regionu Brno a okolí?

Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 731 168 665 případně pomocí webového formuláře.

Kontakní formulář úklidové firmy

Zkušení pracovníci úklidové firmy s vámi proberou, jak může úklid vašich prostorů vypadat ve spolupráci s úklidovou firmou IP - Trading, specialistou pro úklid v regionu Brno a okolí.

číst dál...

 

 

žánrové obrázky / Asistentka

Kancelář úklidové firmy

IP - TRADING, s.r.o.

Pražákova 1024/66a

(budova PPI Centre)

639 00 Brno

fotky / PPI Centre 2

e-mail: ip@iptrading.cz

tel: 731 168 665

zajímavé služby